Page 1 - Enerji Dünyası - Kasım 2019
P. 1

ALMANYA FuArı’NA

                                                         152 Türk Firması
                                                            ÇıkArMA YAptı

                                                                        26
                                                                         Sabancı Üniversitesi  Mütevelli Heyeti Başkanı GÜLER SABANCI                                                    1 Kasım 2019
                                                    Fiyat: 2 tL     www.enerjidunyasi.com.tr
      Kadınlar enerji, bilim ve teknolojide daha aktif olmalıdır                      04

      Sıfır atık projesi ile
      20 milyar TL tasarruf
        hedefleniyor
         Sayfa 10
                    kadınların karar alma sürecine                                        6. PAGEV ULUSLARARASI PLASTİK AMBALAJ KONGRESİ TAMAMLANdI

      Türk ekonomisine
      kadın eli değecek         katılımı verimliliği artırıyor
         Sayfa 14
                       Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi    Uluslararası Enerji Ajansı
                       (IICEC), Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu (CGFT) ve      (IEA) İcra Direktörü Dr.
                     Hello Tomorrow Türkiye’nin düzenlediği “Temiz Enerji, Bilim ve Tek-  Fatih Birol “Temiz Enerji,
                     nolojide Kadın Liderler” konulu uluslararası konferans, Türkiye ve dün-    Bilim ve Teknolojide Kadın
                     yanın önde gelen isimlerini buluşturdu. Konferansın açış konuşmasını      Liderler” konferansının
                                                              açılışında konuştu:
                     yapan Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sa-
                     bancı, kadınların halen temiz enerji, bilim ve teknolojideki işgücünün ya-   Geleneksel enerji
      Enerji sektöründe      rısından daha azını oluşturduğunu ve karar verme düzeylerinde         sektöründe kadın
                                                              çalışan oranı
      kadın sayısı artmalı     yeterince temsil edilmediklerini belirtti. Güler Sabancı, kadınların  06    %25’te kalıyor      12
         Sayfa 22        karar alma sürecine katılımının verimliliği artırdığına dikkat çekti.


                        Reklam, Halkla İlişkiler ve Basın Bültenleriniz için
                             info.enerjidunyasi@gmail.com
                            mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz.
   1   2   3   4   5   6