Page 11 - Enerji Dünyası - Eylül 2019
P. 11

yorum                                                           11


        BarIŞ yaPmaK saVaŞmaKtan zor

                 Kenan
                  akın

          kakin@enerjidunyasi.com.tr


     Gerçekten de, barış yapmak savaş-
     maktan zordur hele Orta Doğu’da…!
     Hiç tarihin engin sayfalarına dalma-
     dan, sadece son Suriye olayını ele
     alsak bile bu sözün ne kadar geçerli
     ve tehlikeli olduğu görülüyor.
     Aslında, ünlü “Yanlış hesap Bağdat’tan
     döner” sözü de çağırışımlar yapıyor.
     Zira yanlış hesap, bu sefer Bağdat’a
     gitmeden Afrin’de, Azez’de İdlip’te
     kendini çoktandır hissettiriyor.
     Yani, Türkiye’nin alelacele Ulus-
     lararası cephede “bayrak” açması,
     “hesapsız- kitapsız” hamlesinde;  sağlamaya gücü pek bulunmuyor.   Öymen “ABD bir tarafta PYD’ye yar- hedefi de yatıyordu.
     karşısında, öncelikle Suriye’yi, sonra                 dım ediyor, Diğer taraftan Türkiye
     PKK’yı, PYD’yi, IŞİD’i ve bunlardan  Zaten, “Rusya ve İran ile birlikte  ile ortak devriye arttırıyor.  Söz İsrail’den açılmışken; 5 ay
     türetilen irili ufaklı terör örgütlerinin  davranarak” sorun ancak dengede                 içinde ikinci defa seçime gitmek
     yanı sıra ABD’yi, Rusya’yı ve hatta  tutulabiliyor.          Rusya bir taraftan Türkiye’nin   mecburiyetinde kalan İsrail’de, Fi-
     İran’ı görmesi içinden çıkılmaz bir  Önemli olan, Türkiye’nin “yanlış  yanında yer alıyor bir yandan da,  listin topraklarına İhlak sözü veren
     durum yaratmış bulunuyor.      yolda” olduğunu yavaş yavaş     PYD’ye Moskova’da büro açıyor.   Başbakan Natenyahu’nun bozguna
     Neredeyse, Türkiye savaşmaktan   anlaması ve bunu açık bir şekilde  Açık olan büroları kapatmıyor. Bu  uğraması, yeni bir çağırışımın işa-
                                         çelişkileri görmeden sanki her şey
                                                           retlerini gözler önüne seriyor.
     ziyade artık barışmak peşinde koş- deklare etmesi ile özetleniyor.   normalmiş gibi görmek çok zor”
     manın yollarını arıyor.       Çünkü, durumun hassaslığı ve    şeklinde uyarısını yapıyor.     Bir yandan, yokluk ve güvensizlik
                                                           içinde yaşayan Filistin halkının top-
     Türkiye hem diplomatik, hem     Türkiye’nin kritik dönem geçirmesi,  Afganistan’dan Sudan’ın öteleri- raklarına göz koymak, diğer yan-
     askeri gücünü kısacası jeopolitik  sorunun daha da süründürülme-    ne kadar kargaşaların çıkmasına   dan Suriye’den koparmak istenen
     konumunu kullanıyor görüntüsü-   mesi icap ediyor.          neden olan ABD’nin, 11 Eylül 2001  yerlerde kurulacak PKK devlet-
     nü veriyor.
                       Nitekim, emekli büyükelçi Onur   ikiz kulelere saldırısının intikamını  çiğini ele geçirmek için şimdiden
     Ne var ki, zirvenin rahatsızlığının  Öymen’in de belirttiği gibi; “Orta Do- kendince almaya kalkıştığı bir or- planlar yapan Natenyahu’nun
     yanı sıra özellikle Dışişleri Bakanlığı  ğu’da farklı stratejiler çarpıştığı için  tamı yaşayan Orta Doğu’da barışın  seçimi kazanmaması, belki de yeni
     ve Savunma Bakanlığı arasındaki   birisinin sözüne bakarak genelleme  sağlanması zor görünüyor.     ufukların açılmasının ilk kilometre
     anlaşmazlıkta kendini gösteriyor.  yapmak doğru değil.         Suriye kargaşası şu veya bu şekilde  taşlarının intibaını uyandırıyor.
     Unutulmamalıdır ki, Suriye’nin   Dikkat edilmesi gereken nokta şu,  bitirilse bile İsrail’in konumu halen  Öte yandan, ABD’nin başarısız
     siyasal işbirliği, toprak bütünlüğü  siz Orta Doğu’da ülkelerin bağım- sıcaklığını muhafaza ediyor.    stratejilerde ısrarı artık pek olanaklı
     ve istikrarı vurgusu farklı tonlarda  sızlığını, egemenliğini kabul ediyor  Üstelik, doğu Akdeniz’de petrol  görünmüyor.
     sinyaller saçıyor.         musunuz, yoksa bunu ortadan kal-  bulunma ihtimali olayı daha da   Yani, bütün liderlerin siyasi denge-
                       dırarak başka bir rejim mi kurmak  genişletiyor.            leri bozulmuş, durumları darmada-
     Bir başka gözle bakıldığında;
     ABD’nin rotasında “Suriye’yi böl-  istiyorsunuz. Baştan yapılan hatala- Dikkat edilirse, ABD kökenli strateji- ğın olmuş bir gelecek vaad ediyor.
     mek” yer alırken Türkiye’nin    rın bedelleri işte bunlar”     nin arkasında İsrail’in güvenliği için,  Zira, Orta Doğu’da barış yapmak,
     rotasının ise “Bölünmemiş Suriye”  Bu arada, ABD’nin tavrının da çe-  düşman Arap ülkelerinin arasında  savaş yapmaktan daha zorluklar
     olmakla beraber bunu tam olarak   lişkilerle dolu olduğunu kaydeden  dost bir Kürt Devleti kurulması   çıkarıyor.
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16