Page 12 - Enerji Dünyası - Eylül 2019
P. 12

12                                                                                                              Haber
          GElECEk nESillErin OFiSi

                                      PetroL oFisi


                                                                                                                      “Gelecek Nesillerin ofisi”
          HABER                                                                                                       eğitimleri devam edecek
          Ali sürüm
                                                                                                                      Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, son iki
                                                                                                                      yıldır, stratejisinden organizasyonel
          Akaryakıt sektörünün geleneksel                                                                             yapısına, kurumsal kimlikten ürün-
          lideri Petrol Ofisi, bayilerinin üniver-                                                                    lerine kadar çok yönlü ve önemli bir
          site öğrencisi çocuklarına sıra dışı                                                                        gelişim süreci yönettiklerini kaydede-
          bir eğitim verdi. Şirketin üst düzey                                                                        rek şunları söyledi: “Böylesine büyük
          yöneticilerinin tam kadro katıldığı                                                                         ve önemli bir yapıda tüm kulvarlarda
          “Gelecek Nesillerin Ofisi” başlıklı                                                                         eş zamanlı çok hassas çalışmalar
          bir günlük eğitimin sonunda, bayi                                                                           yürütüyoruz. İki yıllık bu gelişim ve
          çocukları belki de ileride kendilerinin                                                                     dönüşüm döneminin tüm Petrol Ofisi
          yönetecekleri, hayallerindeki gelecek                                                                       Ailesi’nde çok olumlu yansımaları
          yılların istasyonlarını tasarladı. Petrol                                                                   oldu. Bu başarının gelecek nesillere
          Ofisi CEO’su Selim Şiper, “Gelecekte                                                                        aktarılması da bugün yakaladığımız
          işlerimizi teslim alacak gençlerle,                                                                         ivmenin güçlenerek devam etmesi
          eşine az rastlanan bu tarz bir eğitimle                                                                     için ön koşuldur. Gelecekte işlerimizi
          bir arada olmaktan çok mutluyuz.                                                                            teslim alacak bayilerimizin üniver-
          Onların bayrağımızı daha da yukarıla-  uygulanmamış bir eğitim gerçekleş-  ‘Markanın Gücü’, ‘Networking’, ‘Tüke-  sitelerde okuyan çocukları ile, eşine
          ra taşıyacağından hiç şüphe duymu-  tirdi. Petrol Ofisi’nin tüm üst düzey   ticilerin İstasyonlardan Beklentileri’   az rastlanan bu tarz bir eğitimle bir
          yoruz” dedi. Akaryakıt sektörünün   yöneticilerinin de katıldığı, “Gelecek   başlıklı bir konuşma yaptı. Petrol Ofisi   arada olmaktan çok mutluyuz. On-
          geleneksel lideri Petrol Ofisi, pazar   Nesillerin Ofisi” başlıklı bir günlük   CHRO’su Neslihan Yalçın’ın ‘Küresel   ların bayrağımızı daha da yukarılara
          liderliğinin yanında sektör liderliği ile   eğitimin açılış konuşmasını Petrol   Trendler’ başlıklı konuşmasının ar-  taşıyacağından hiç şüphe duymuyo-
          de sektöre öncülük etmeye devam     Ofisi CEO’su Selim Şiper yaptı. Tüm   dından günün ikinci yarısında Petrol   ruz. İlerleyen dönemlerde de devam
          ediyor. Petrol Ofisi, bu defa bayileri-  direktörlerin kısa konuşmalarının   Ofisi yöneticilerinin liderlik ettiği vaka   edecek ‘Gelecek Nesillerin Ofisi’ prog-
          nin üniversite öğrenimlerine devam   ardından Petrol Ofisi CMO’su Beril   çalışmaları yapıldı ve yaratıcı fikirler   ramı ile tüm bayilerimizin çocukları
          eden çocuklarına yönelik daha önce   Alakoç, ‘Petrol Ofisi Nesilden Nesile’,   Petrol Ofisi yönetimi ile paylaşıldı.  ile bir araya gelmeyi hedefliyoruz.”
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17