Page 14 - Enerji Dünyası - Eylül 2019
P. 14

14                                                        Dosya      ÇEVrE VE ŞEHirCilik bakanlığı’nDan


         Hava Kalitesi Farkındalığı
             için Uluslararası Proje


                       Projenin tanıtımı Avrupa Hareketlilik  fiziksel zararlara ve ekonomik kayıp- Haftası çerçevesinde Avrupa Birliği
     HABER                Haftası etkinlikleri kapsamında, Avrupa  lara yol açan bu kirliliğin, atmosferde  Delegasyon Başkanı Christian Berger
     Mustafa erden            Birliği Delegasyon Başkanı Christian  oluştuktan sonra insan eliyle tekrar  ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa
                       Berger ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  temizlenebilmesi ise mümkün değil.  Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü
                       Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel  DÜNYADAKİ HEr 8 ÖlÜMDEN     Mehrali Ecer’in katılımı ile Konya’da
                       Müdürü Mehrali Ecer’in katılımıyla                   yapıldı. Yüzde 2.5 ile en fazla bisiklet
      Türkiye Cumhuriyeti ve       Konya’ya gerçekleştirildi.     BİrİNİN SEBEBİ KAlİTESİZ HAVA    kullanan ili unvanına sahip Konya’da
     avrupa birliği tarafından      Projeye dikkat çekmek için Ankara’dan  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da, hava  gerçekleştirilen bir dizi etkinlikte, tüm
     finanse edilen Şehirlerde      Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önünden  kalitesi açısından daha yaşanabilir bir  Türkiye’ye temiz hava solumak için
                                         çevrenin sağlanması, hava kirliliğine
                                                           bireylerin yapabileceği katkılar anlatıldı
      Hava kalitesinin iyileş-     hareket eden bisikletli bir grup, Kon- sebep olan kirleticilerde Avrupa Birliği  “Sen de temiz hava solumak istiyorsan,
                       ya’ya kadar pedal çevirdi. Yüzde 2.5 ile
       tirilmesi ve kamuoyu      en fazla bisiklet kullanan ili unvanına  direktiflerinde belirtilen sınır değerle- toplu taşıma kullan, yürü ve daha fazla
      Farkındalığı’nın artırıl-     sahip Konya’da yapılan bir dizi etkinlik- rin altına ulaşılması için çalışmalarını  bisiklete bin” mesajı verildi.
                                         sürdürüyor. Şimdi bu çalışmalara bir
       ması (Cityair)Projesi,     te, tüm Türkiye’ye temiz hava solumak  yenisi daha eklendi. Çevre ve Şehircilik  CityAir Projesi kapsamında Türkiye’nin
                       için bireylerin yapabileceği katkılar
     Türkiye’de 31 ilde hayata      anlatıldı “Sen de temiz hava solumak  Bakanlığı bünyesinde Avrupa Birliği  farklı şehirlerinde hava kalitesine esas
                                                           envanter ve modelleme için bir dizi
                                         ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından
     geçiyor. Proje kapsamın-      istiyorsan; toplu taşıma kullan, yürü ve  finanse edilen CiyAir projesi; Türki- çalışma gerçekleştirilecek. Proje kapsa-
                       daha fazla bisiklete bin” mesajı verildi.
      da, hava kalitesi yöneti-                       ye’nin Avrupa Birliği Çevre Müktesebatı  mında, ayrıca 36 ay boyunca Türki-
                                                           ye’nin farklı şehirlerinde çok sayıda
      minin belediyeler, karar      Tüm dünyada en büyük çevresel prob- kapsamı ve taraf olduğu sözleşmeler  farkındalık ve iyileştirme çalışmaları
                                         doğrultusunda,vatandaşların soluduğu
                       lemlerden biri haline gelen hava kirlili-
     vericiler, çocuklar, kadın-     ği, artık insanların en temel hakkı olan  havanın kalitesini ve dolayısıyla yaşam  yürütülecek. Proje, Aydın, Denizli, İzmir,
       lar ve toplumun farklı      temiz hava soluma hakkını bile tehdit  kalitesini yükseltmeyi ve kamuoyunda  Manisa, Muğla, Uşak, Adana, Gaziantep,
                                                           Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Mersin,
                       edecek boyutlara ulaştı. Özellikle sana-
     seviyelerinde anlaşılma-      yide ve konutlarda kullanılan kalitesiz  farkındalık oluşturmayı hedefliyor.  Osmaniye, Amasya, Çorum, Giresun,
      sı ve bu konuda farkın-      yakıtlar ve ulaşımda kullanılan araç- ProjE, AVrUPA HArEKETlİlİK    Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Af-
                                         HAFTASINDA TANITIlDI
       dalığın artırılması için     ların sayısının artması hava kalitesini  Projenin tanıtımı 16–22 Eylül tarihleri  yon, Aksaray, Antalya, Burdur, Isparta,
                                                           Karaman, Kayseri, Konya, Nevşehir ve
                       olumsuz etkileyen faktörlerin başında
       çalışmalar yapılacak.      geliyor. İnsan sağlığının bozulmasına,  arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik  Niğde illerini kapsıyor.
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19