Page 4 - Enerji Dünyası - Temmuz 2019
P. 4

4                                                        haber          GO, bAyilEri ilE birliKTE büyüyEcEK


                    hizmeT kaliTeSini           en üST Seviyeye TaŞıyacak
     bayi Dostu – bADO yaklaşımının yanı sıra birçok özgün niteliği ile Türkiye akaryakıt sektörünün yenilikçi ve
       dinamik markası GO, bayi Konseylerinde 3’üncü dönemin ikinci toplantısını istanbul’da gerçekleştirdi.     HABER
     Ferhat yıldırım     Kısa sürede yolların aranan marka-
     ları arasına giren GO’nun, bayileri ile
     birlikte büyüyeceğini söyleyen İp-
     ragaz Genel Müdür Yardımcısı Nuri
     Büyükmirza, sektörde öne çıktıkları
     hizmet kalitesini de en üst seviyele-
     re taşıyacaklarını belirtti.

     Ulusal ve küresel pazara ilişkin
     gelişmelerin de ele alındığı GO
     Bayi Konseyi, İpragaz CEO’su Eyüp
     Aratay’ın yanı sıra Satış ve Pazarla-
     madan sorumlu Genel Müdür Yar-
     dımcısı Nuri Büyükmirza, Otomotiv
     Yakıtları Satış Grup Müdürü Özgür
     Selvi ve diğer şirket yöneticilerinin
     de katılımıyla İstanbul’da ger-
     çekleşti. Konsey toplantısına, GO  “Birlikte büyüyeceğiz, en iyi hiz- çok farklılaştığımız ve daha da öne  en önemli noktalarından biri de hiç
     bayilerinin üçüncü dönem tem-    mete odaklanacağız”         çıkabileceğimiz başlıca özelliğimiz  şüphesiz, Bayi Dostu – BADO yaklaşı-
     silcileri;Temel Şenyurt (Emin Ol  GO’nun büyüme hedeflerine vurgu   olan hizmet kalitemizi de geliştire- mımızdır. GO, yönetimsel süreçlerde
     Akaryakıt – Ordu), Halil Karaismail  yapan İpragaz Genel Müdür Yardım- rek, en üst seviyelere taşıyacağız. Bu  bayilerine verdiği söz hakkı ile bera-
     (Oflu Kardeşler – Bolu), Hasan Tu- cısı Nuri Büyükmirza, “Bu dönem   dönemde birlikte büyüyeceğiz, en  ber adil bir ticari yaklaşım içinde ça-
     tuk (NCP Petrol – İstanbul), Mahmut  İpragaz’ın büyüme hedeflerinde öne  iyi hizmete odaklanacağız.” açıkla- lışarak fark yaratıyor. GO’nun hayata
     Sabuncuoğlu (Öz Anadolu Petrol   çıkan alan otomotiv yakıtlarıdır. GO  masında bulundu.         geçirdiği BADO sisteminin en önemli
     – Antalya), Rahmi Vardı (Vardılar  ile ve bayilerimiz ile birlikte büyüye- “Adil bir ticari yaklaşım içinde  ve somut göstergelerinden biri dehiç
     Petrol – Hatay), İlhami Şan (Şan  ceğiz. Şu an için 178 olan istasyon sa- çalışarak fark yaratıyoruz”  şüphesiz bugün burada sizlerle
     Petrol – Ankara), Gökhan Kayalı   yımızı, bizlerle aynı ruhu ve felsefeyi                 birlikte olduğumuz bayi konseyleri-
     (Kayalı Petrol – İzmir), Mustafa Işkın  paylaşan yeni bayilerimizle daha  GO’nun yenilikçi yapısı ve özgün ni- mizdir.” şeklinde konuştu.
     (Mustafa Işkın – Sivas), Halil İbra- da geliştireceğiz. GO ailesi olarak;- telikleri ile Türkiye akaryakıt sektö- Genel pazar değerlendirmesi ile
     him Kafaoğlu (Erol Petrol – Konya),  bayilerimizle güç birliği, fikir birliği  rüne getirdiği dinamizme dikkat çe- birlikte satış ve pazarlama süreçleri-
     Recep Ayazoğlu (Ayazoğlu Petrol –  içinde yeni ve daha büyük başarı-  ken İpragaz Otomotiv Yakıtları Satış  nin ele alındığı3. Dönem 2. GO Bayi
     Samsun), Ahmet Bahçalı (Dardanos  lara imza atmaya devam edeceğiz.  Grup Müdürü Özgür Selvi de, “GO ile  Konseyi, geleneksel şekilde ‘GO Bayi
     Petrol – Çanakkale)katıldılar.   Her şeyden önemlisi, sektörde en  sektörde yarattığımız hareketliliğin  Önerileri’ bölümü ile son buldu.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9