Page 5 - Enerji Dünyası - Kasım 2019
P. 5

Editör                                                            5
            ŞiŞecam Topluluğu’nun


       bulgaristan’daki yatırımları gururlandırıyor
                        cam’ın Avrupa’daki müşterileri, mimar- Yatırımcı’ unvanını almış.
                        lar ve sektör profesyonellerinden olu- Şişecam Topluluğu Bulgaristan’da ortak
                        şan 300’ü aşkın davetlinin katılımıyla
                  Ferhat   yapılan organizasyonda Türkiye’ye ve  olduğu Solvay Sodi’nin yanı sıra Trakya
               Yıldırım     Şişecam’a övgülerin sıralanması gerçek  Glass Bulgaria EAD, Şişecam Automoti-
                                          ve Bulgaria EAD ve Paşabahçe Bulga-
                        anlamıyla Türkiye’den gelen bizleri
           ferhat@enerjidunyasi.com.tr sevindirmiştir.          ria EAD şirketleriyle de faaliyetlerine
                                          devam ediyor.
                        Prof. Dr. Ahmet Kırman, Dünyada cam
     Türkiye’nin en köklü kuruluşları ara- ev eşyasında en büyük üçüncü, cam  Şişecam Topluluğu’nun Avrupa’nın en
     sında yer alan Şişecam Topluluğunun  ambalaj ve düzcamda en büyük beşin- büyük düzcam üreticisi olmasının yanı
     Bulgaristan’ın Targovishte şehrindeki  ci üretici konumunda olduğumuzu ve  sıra en büyük iki cam ev eşyası üretici- Şişecam’ın Bulgaristan’da
     fabrikası gerçek anlamıyla bizlere  Sentetik soda üretiminde ise dünyada  sinden birisi olmasında Bulgaristan’daki  gerçekleştirdiği yatırımların
     büyük gurur yaşatıyor. Bulgaristan ziya- yedinci sırada yer aldığımızı belirtti.  operasyon ve kapasitelerinin önemli  toplamı 600 milyon Euro
     retimizde fabrika hakkında bilgi sahibi  Sayın Kırman, Krom kimyasallarında  payı bulunuyor.           seviyesine ulaşmıştır.
     olma fırsatı yakaladık.                                               Bulgaristan’da Şişecam
                        ise dünya lideri olduğumuzun sevincini  22 bin çalışanıyla, üç kıtada 13 ülkeye
     Şişecam düzcam üretim tesisinin yeni- bizlerle paylaştı.         yayılan üretim faaliyetlerinde bulunan  düzcam fabrikasında iki fırınla
                                                              yıllık 470 bin ton düzcam, 7,5
     lenen fırını düzenlenen törenle ateşlen- Topluluk olarak Bulgaristan’da ilk yatı- ve 150’den fazla ülkeye satışlarıyla  milyon metrekare kaplamalı
     di. Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu  rımlarını 1997 yılında Şişecam Kimya- ulaşan uluslararası şirketimiz Şişecam  cam, 3,5 milyon metrekare
     Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof.  sallar bünyesinde hayata geçirmişler. Topluluğu tam anlamıyla milli bir guru- ayna, 1 milyon metrekare
     Dr. Ahmet Kırman’ın ev sahipliğinde                    rumuzdur.                 lamine cam, beyaz eşya
     gerçekleşen törene Bulgaristan Ekono- Özelleştirme sürecinde Bulgar soda üre- Şişecam Topluluğu, ABD’de gerçekleş- camları fabrikasında 2,8
     mi Bakanı Emil Karanikolov, Milletvekili  ticisi Sodi’ye Belçikalı Solvay ile birlikte  tireceği yeni doğal soda yatırımı ile de  milyon metrekare, otomotiv
     Venka Stoyanova, Targovishte Valisi  ortak olmuş.            üretim faaliyeti gösterdiği ülke sayısını  camları fabrikasında yıllık
     Mitko Staikov ve Targovishte Belediye  Şişecam tarafından 2004 yılında  14’e çıkarmayı başaracakmış.      2,2 milyon metrekare ve cam
     Başkanı Dr. Darin Dimitrov katıldı.
                        düzcam, otomotiv camları ve cam ev                      ev eşyası fabrikasında ise iki
     Şişecam Topluluğu’nun yöneticileri ve  eşyası fabrikalarının temelleri atıldı.  Tebrikler Şişecam Topluluğu sen milli  fırınla yıllık 100 bin ton üretim
                                          gururumuzsun…
     çalışanlarının yanı sıra Şişecam Düz- Bu yatırımla Bulgaristan’da ‘En Büyük                     kapasitesine sahiptir.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10