Page 6 - Enerji Dünyası - Eylül 2019
P. 6

6                                                      manşet


     PetroKimya seKtöründe     uluslararası anlaşma imzalandı


       rönesans Holding hem kendisinin hem de Ceyhan Endüstri bölgesi’nin ilk endüstriyel üretim projesi
         olan Ceyhan Polipropilen üretim Tesisi’nin resmi ortaklık ve lisans anlaşmalarına imza attı. 1,4
       milyar dolarlık projenin ortakları arasında Cezayirli Sonatrach ve Güney koreli GS E&C bulunuyor.
          Türkiye’nin cari açığını 250 milyon dolar azaltması beklenen projenin teknoloji altyapısının
           lisansörleri ise abD kökenli UOP Honeywell ve Hollanda kökenli lyondell basell olacak.     HABER
     Ferhat yıldırım


     Dünyada birçok stratejik müteahhitlik
     projesine imza atan Rönesans Holding,
     yeni bir sektöre adım atıyor. Rönesans,
     müteahhitlik, gayrimenkul, sağlık
     ve enerji sektörlerindeki yatırımcı
     kimliğine ek olarak endüstriyel yatırım
     alanında uluslararası bir petrokimya
     üreticisi olmaya hazırlanıyor.
     Rönesans Holding, ana faaliyet alanı
     olan müteahhitlik sektörünün yanı sıra
     2013’ten bu yana hazırlıklarını sürdür-
     düğü yepyeni bir sektöre adım atıyor
     ve endüstriyel yatırım alanında ulusla-
     rarası bir petrokimya üreticisi olmaya
     hazırlanıyor. Rönesans’ın uluslararası
     güçlü ortaklarla 1,4 milyar dolarlık bir
     yatırımla hayata geçireceği Ceyhan
     Polipropilen Üretim Tesisi, Türkiye’de
     özel sektörün tek kalemde gerçek-
     leştirdiği en büyük sıfırdan sanayi
     yatırımlardan biri olacak. Ceyhan Pet-
     rokimya ve Endüstri Bölgesi’nde 2020
     sonunda inşaatına başlanacak tesis,
     son yıllarda bir Türk şirketi tarafından
     gerçekleştirilen en önemli endüstriyel
     yatırımlardan biri olarak öne çıkıyor.
     Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi  Fatih Dönmez, Cezayir Enerji Bakanı  şirketleri ile birlikte kuracağı Ceyhan
     2023’te tamamlandığında Türkiye’nin  Mohamed Arkab, Rönesans Holding  Polipropilen Üretim Tesisi’nin imza tö-
     cari açığını 250milyon dolar azaltacak.  Başkanı Dr. Erman Ilıcak, Sonatrach  reni için bir araya geldik ve bu proje ile
                       CEO’su Rachid Hachichi, GS Grup   bir hedefimize daha ulaşmanın gurur    T.C. ENErjİ VE TABİ
     Projenin uluslararası resmi ortaklık ve  CFO’su Tae-jin Kim, UOP EAFSU Genel  ve mutluluğunu yaşıyoruz. Rönesans  KAYNAKlAr BAKANI
     lisans anlaşmaları için imzalar atıldı.  Müdürü Nigel Orchard ve Lyondell- Holding ve Sonatrach’ın gerçekleştirdiği  FATİH DÖNMEZ:
     Projenin ana ortakları arasında Ceza- basell Lisanslama Direktör Yardımcısı  uzun vadeli anlaşma Türkiye’nin yatı- Ülke olarak enerjinin her
     yir’in milli enerji şirketi Sonatrach ve  Maurizio Bacci katıldı.   rımcılar için güvenli bir liman olmaya  alanında önemli hamleler
     dünyanın lider mühendislik, tedarik                   devam ettiğini gösteriyor” dedi.    gerçekleştirmeye ve yerli
     ve inşaat (EPC) şirketlerinden Güney  T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı                   kaynak üretimi konusunda
     Koreli GS E&Cbulunuyor. Ceyhan   Fatih Dönmez, imza töreninde yaptığı  Cezayir Enerji Bakanı Mohamed Arkab  yeni rekorlara imza atmaya
                       konuşmada “Ülke olarak enerjinin her
                                         ise “Rönesans ve Sonatrach’ın ortaklığı
     Polipropilen Üretim Tesisi’nin teknoloji  alanında önemli hamleler gerçekleştir- polipropilen alanında iki ülkenin de  devam ediyoruz. Türkiye
     altyapısının lisansörleri ise ABD köken- meye ve yerli kaynak üretimi konu- konumunu güçlendirecektir. Bu işbirli- için 2023 yılının büyüme
     li UOP Honeywell ve Hollanda kökenli  sunda yeni rekorlara imza atmaya de- ği iki ülke için enerji alanındaki güçleri- hikayesi enerji bağımsızlığı
     Lyondell Basell olacak.                                              etrafında şekillenecek.
                       vam ediyoruz. Türkiye için 2023 yılının  ni artırmak, her iki ülke ekonomisinin
     26 Eylül’de Çırağan Sarayı’nda gerçek- büyüme hikayesi enerji bağımsızlığı  de kalkınması ve dostluklarını daha
     leştirilen resmi ortaklık imza törenine  etrafında şekillenecek. Bugün Röne- da güçlendirmeleri için bir fırsattır”
     T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı  sans Holding’in dünyanın önde gelen  şeklinde konuştu.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11