Page 6 - Enerji Dünyası - Temmuz 2019
P. 6

6                                                        Dosya                GünEy GAz KOriDOru’nun


                      en önemli halkaSı


           TanaP Tamamlandı     HABER                İpsala ilçesinden Avrupa’ya bağla- en önemli halkası olan TANAP’ın,-  testlere başlanmıştı. 1 Temmuz
                                         Türkiye-Gürcistan sınırından Eski-
                                                           2019tarihi itibarıyla Avrupa’ya gaz
                       nan toplam 1.850 kilometre uzunlu-
     Çağrı küçükel            ğundaki boru hattı, 1 Temmuz 2019  şehir’e kadar olan kısmının açılışı  akışına tamamen hazır hale gelen
                       tarihi itibarıyla Azerbaycan gazını  12 Haziran 2018’de uluslararası bir  TANAP, “Türkiye, Ortadoğu ve
     Türkiye ve Azerbaycan’ın enerji   Türkiye-Yunanistan sınırında teslim  törenle yapılmış ve 30 Haziran  Avrupa’nın en uzun ve en geniş
     alanında stratejik iş birliğinin en  alarak Avrupa’ya iletimini yapacak  2018 tarihi itibarıyla Türkiye’ye  çaplı doğal gaz boru hattı” unvanını
     önemli projelerinden biri olan   Trans Adriyatik Boru Hattı’na (TAP)  ticari gaz akışı başlamıştı. Boru  kazanarak, adını tarihe altın harf-
     Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı  gaz verilmesi için hazır hale getirildi. hattının Eskişehir ile Türkiye-Yuna- lerle yazdırdı. Türkiye-Yunanistan
                                         nistan sınırındaki Avrupa bağlantı
                                                           sınırında TANAP ile birleşen TAP
     Projesi (TANAP)tamamlandı. Arda-  Azerbaycan’ın Şahdeniz-2 saha-   noktası arasında kalan bölümünde  Boru Hattı’nda yapılan çalışmalar
     han’ın Posof ilçesinden Türkiye’ye  sında üretilen doğal gazıöncelikle  ise mekanik tamamlanmaya 2018   tamamlandıktan sonra, Azerbaycan
     giriş yapan ve 20 il, 67 ilçe ve 600  Türkiye’ye ve ardından Avrupa’ya  yılı sonunda ulaşılmış ve Nisan  gazı önümüzdeki yıldan itibaren
     köyden geçtikten sonra Edirne’nin  taşıyacak Güney Gaz Koridoru’nun  2019’dada hat dolumuna ve gazlı   Avrupa pazarlarına da ulaşacak.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11