Page 9 - Enerji Dünyası - Temmuz 2019
P. 9

yorum                                                            9


                   küreSel kaoS TehlikeSi
               ve akil küreSeller


                 Cengiz
                 ayGün

           cengiz@enerjidunyasi.com.tr


     • Rus araştırma denizaltısında çıkan
     yangında en az 14 kişi hayatını kaybetti.
     • Başkan Putin Savunma Bakanı Şoy-
     gu ile olağan üstü bir toplantı yaptı.
     • Trump G-20 zirvesinde zehirlendi
     ama sağlık durumu gayet iyi.
     • ABD Başkan yardımcısı Pence progra-
     mını iptal ederek Beyaz Saray’a döndü.
     • AB’de ise Brüksel’de bir hareketlilik ol-
     duğu bilgisi edinildi. AB’de acil güvenlik
     toplantısı yapılabileceği öne sürüldü.
     • Çin Komünist Partisi merkez Komite-
     si acil toplantıya çağrıldı.

     • Kuzey Kore Liderinin Uçağına S-400
     kilitlendiği ve uçağın radardan kaybol-
     duğu söyleniyor.
     • Beyaz Saray ve Kremlin bu iddialarla
     ilgili asılsız açıklaması yapma gereği
     duydu.               kullanabileceği ve bir adım öne   liderlerle görüşüp tansiyonu düşür- Mesela şu anda Neocon’ların İran’a
     İddialar, iddialar….        geçmek için hiçbir şeyden imtina  meye çalışıyorlar.         bir saldırı için Trump’a baskı yaptığı
                       etmeyeceği bir gerçeklikle karşı  Hatta, ciddi risk barındıran ortamın  söyleniyor. Bununla Rusya başta ol-
     Sosyal medya bu söylentilerle    karşıyayız.             bir nebze olsun dinginleştiğini de  mak üzere öncelikle bölge ülkeleri
     çalkalanıyor.                                                ve tüm dünyaya bir mesaj verme-
                       Tamam, G-20 zirvesi kötü geçti.   söyleyebiliriz.
     Eğer iletişim-bilişim sadece sosyal                                     yi amaçladıkları gelen duyumlar
     medyadan ibaret olsa idi “yeni nesil  Zirvede küresel güç sahipleri yeni  Çünkü herkes ve özellikle Küresel  arasında…
                                         Hakimiyeti hedefleyen ikili güç sa-
                       yüzyıl planlaması ve hakimiyet mü-
     bir dünya savaşı” çoktan çıkmıştı.                                     Her şeye hazırlıklı olunması gere-
                       cadelesinde uzlaşmaya varamadı.   hipleri de kaygılılar ve mücadelede
     Çok şükür ki, oldukça hızlı ve baş-                   asgari müştereklerde bir uzlaşının  ken bir sürece girdik.
     kaca iletişim ve medyatik alternatif- Tamam, medyaya reveranslar, gü- mutlak şart olduğunun farkındalar. Tüm dünyanın, ülkelerin, yönetici-
     ler hala mevcut.          lümsemeler ve espritüel sözler edil-
                       se de kapalı kapılar ardında ciddi  Her şeye rağmen kötümser olma-   lerin ziyadesiyle müteyakız, soğuk-
     Ateş olmayan yerden duman      kavgalar, bastırmalar ve yükselişler  malıyız.             kanlı ve dikkatli olmasını gerektiren
     çıkmaz derler ama yine de sadece  yaşandığı duyumlar arasında.    Evet, önümüzdeki günler global   bir evredeyiz.
     iddiadan ibaret söylemler, bunlar.
                       Tamam, tüm dünya istim üstünde   ölçekte çok şeye gebedir.      Satranç oyunu tüm acımasızlığıy-
     Söylenti de olsa; Küresel ölçekte  ve her an her şey olabilir safhada. Yarın-bir gün veya yakın gelecek- la, gri bir ortamda, toz duman bir
     ilginç gelişmeler olduğu da bir   Tamam, kimse ve hiçbir ülke güven- te dünyanın hemen her yerinde;   havada sürüyor.
     gerçek.
                       de değil. Ama yine de “akil ve akıllı”  ummadık anda, umulmadık bo-  Kimin kim ve kiminle olduğunun
     Dünya Hakimiyet Savaşında fırtına  kişi ve odaklar dünyanın kontrol  yutta ve hatta dramatik denecek   bile bilinmediği bir alacakaranlık
     öncesi sessizlik evresinin aşıldığı  edilemez bir kargaşa, kaos ve kavga- özellikte olayların cereyan edilmesi  kuşağındayız.
     görülüyor.             ya sürüklenmesini istemiyor.    kaçınılmaz görünüyor.
                                                           Tüm dünyayı kapsayan hakimi-
     Yukarıdaki iddiaların söylenti   Bu bağlamda bazı muktedirler, para  Açıkçası, yukarıda iddia olarak dile  yet savaşının kızıştığı bu günlerde
     olarak dile getirilmesine rağmen  ve akıl sahipleri araya girip; arka  getirilen olayların farklı boyutlarda  yaşanacak hiçbir şey, artık beni
     artık herkesin her şeyi yapabileceği  kapı diplomasiler yaparak, başat  gerçekleşmesi kimseyi şaşırtmasın. şaşırtmayacaktır.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14