Page 9 - Enerji Dünyası - Eylül 2019
P. 9

yorum                                                            9

           KüreseL HaKimiyet saVaŞLarI

                       şey söyleyemeyeceğim.        Ve özellikle de Küresel ölçekli teröri- kaygıdan arınmamış bir çözüme ya-
                       Çünkü ülkemiz coğrafi ve stratejik  zasyon her an başlayabilir.    naşmadığı kanaatindeyim.
                 Cengiz   konumu gereği kavşak ve odak nok-  Kim kimin yanında, kim kimle iş tutu- Yirmi-otuz yıl sonra dengelerin
                       tasıdır.
                                         yor belli değil.
                                                           yeniden sarsılacağı, kargaşanın baş
                 ayGün    Peki bu yeni dünya düzeni ve hakimi- Dengeler her an değişiyor.    göstereceği ve istikrarın bozulacağı
           cengiz@enerjidunyasi.com.tr yet savaşında Türkiye doğru pozisyon  Güç kavgasında ikili denklemin tarafla- önerilere kapalı olduklarını görüyor ve
                       aldı/alıyor mu..?          rı artık oldukça acımasız.     gözlüyorum.

     ‘Yeni Dünya Düzeni’nin müellifleri  Ne yazık ki hayır…!        Ummadık anda, yerde ve umulmadık  Aldığım duyumlar, yaptığım okumalar
                                                           ve ettiğim istişareler bu minvalde.
     birbirini yemeye devam ediyor ve do- Bu kavgada hertaraflık tarafsızlık  kişilere, şehirlere, ülkelere dönük terör
     layısıyla da tüm dünya savaş arenası  değildir.            saldırılarına herkesin hazırlıklı olsun. Duyumlarım ürkütüyor beni.
     ve belirsizlik girdabında.     İnanın herkes her şeyin farkında.  Sadece silahlı terör mü…      Bazen duymak bilmek istemiyorum.
     Eylül sonu planlanan uzlaşma Ocak  Ekonomik ve bölgesel düzlemde hala  Hayır.               Ama ne yazık ki; acı gerçeklikle yüz-
     sonuna ertelendi.          çok zor ve sıkıntılı konumdayız ve  Ekonomi de en çok kullanılan silahlar- leşmek ve özellikle de hazırlıklı olmak
     Ocakta garanti mi peki…       maalesef sanki bunun idrakında bile  dan birisi olacak.        zorundayız.
     Hiç sanmıyorum.           değil gibi davranıyoruz.      Hibrit Savaş; yani ülkelerin içsel  Önümüzdeki günlerde ülkeler bazın-
     Yaklaşık on yıldır devam eden belir- Bu durum bizi her iki güç karşısında  dinamiklerini sarsan istikrarsızlaştır- da büyük ölümlü terör olayları olursa,
                                                           şaşırmayın.
     sizlik önümüzdeki günlerde devam  müttehem duruma düşürüyor ve    ma, cinayetler ve sokak olayları yine
     edecek gibi…            belirsiz reaksiyona sevk ediyor.  kullanılan bir yöntem olacak.    Maalesef dünya her boyutla; kanlı,
     Hem de daha sert, acımasız ve maale- Hal böyle olunca da durum Türkiye  İyimser olamıyorum, kimse kızmasın. zorlu ve dramatik günlere sahne
                                                           olabilecektir.
     sef kanlı…             açısından ciddi risk ve sıkıntı içeriyor. Çünkü gerçekten zor, zorlu ve sıkıntılı
     Bu ne demektir...?         Şu anda ABD’de BM’ toplantıları yapı- bir dünyada yaşıyoruz.      Türkiye açısından umuyor, bekliyor
                       lıyor.                                 ve güveniyorum ki; Sayın Cumhur-
     Terör örgütleri üzerinden büyük                     Bakalım Yeni Yüzyıl nasıl şekillenecek. başkanı’mız doğru hamleyi çok geç
     güçlerin üstünlük kurma ve destabili- Görüntü öyle.          Kimin doktrini baskın gelecek.   kalmadan yapıp küresel savaşta yer
     zasyon faaliyetlerini izleyeceğiz. Ama arka planda, gayrı resmi görüş-                   ve konumunu bir an önce belirleye-
     Özellikle üçüncü dünya ve gelişmek- melerde ana konu varsa yoksa ‘Küre- Hangi tarafın eli daha güçlü olacak. cektir.
     te olan ülkeler bu çatışmanın kanlı  sel Hakimiyet’ konusu.      Ve dünya sükunetli bir “Yüzyıl” oluştu- Her şeye rağmen ülkemiz, bu bozuk
     arenası olacaktır.         Her türlü enstrüman, done, silah ve  rabilecek mi…           denklemde ekonomik olarak değil
     Peki Türkiye bunlardan masun olabi- güç sahnede…            Tüm bu soruların hala bir cevabı yok. ama diğer boyutlarda en az zayiat
     lecek mi derseniz; maalesef olumlu bir  Artık herkes her şeyi kullanır halde. Ama akıl sahiplerinin kısa vadeli ve  göreceklerden biridir.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14